• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" ZENICA

Adolfa Goldbergera 6
72000 Zenica

032/ 448-200

032/405-173

Anto Perišić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

73.339 73.126

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

66.621 66.688 65.048

2.1.

-žena

35.129 35.224 34.713

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

29.288 28.966 28.335

4.

Stručna lica

45.301 45.374 44.001

5.

Nestručna lica

21.320 21.314 21.047

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.035 1.901 1.351

7.

Zaposleni sa evidencije

1.145 1.284 2.441

8.

Prekinut radni odnos

810 459 412

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.616 1.834 2.991

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.061 1.239 2.193

11.

Korisnici novčane naknade

1.909 2.277 2.703

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

51.556 51.748 50.542

13.

Demobilisani vojni obveznici

9.989 9.922 9.699
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...