• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" ZENICA

Adolfa Goldbergera 6
72000 Zenica

032/ 448-200

032/405-173

Anto Pešić, v.d. direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

73.339 73.126 73.694 74.276 74.591 75.015 74.823 74.529 75.850 75.952 76.146 76.214

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

66.621 66.688 65.048 64.180 63.096 63.666 63.706 64.041 62.876 62.377 61.837 61.801

2.1.

-žena

35.129 35.224 34.713 34.600 34.195 34.593 34.826 35.261 34.496 34.336 34.050 33.972

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

29.288 28.966 28.335 27.890 27.253 27.649 27.691 27.401 27.142 26.783 26.331 26.085

4.

Stručna lica

45.301 45.374 44.001 43.301 42.409 43.019 43.174 43.603 42.560 42.156 41.684 41.599

5.

Nestručna lica

21.320 21.314 21.047 20.879 20.687 20.647 20.532 20.438 20.316 20.221 20.153 20.202

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.035 1.901 1.351 1.232 1.410 2.422 2.197 2.404 1.890 1.907 1.624 1.641

7.

Zaposleni sa evidencije

1.145 1.284 2.441 1.625 1.817 1.514 1.645 1.723 2.445 1.787 1.595 1.137

8.

Prekinut radni odnos

810 459 412 387 544 521 471 1.433 524 523 521 539

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.616 1.834 2.991 2.100 2.494 1.852 2.157 2.069 3.055 2.406 2.164 1.677

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.061 1.239 2.193 1.713 1.608 1.532 1.525 1.538 2.562 1.582 1.661 1.210

11.

Korisnici novčane naknade

1.909 2.277 2.703 2.690 2.675 2.599 2.600 2.698 2.864 2.895 2.863 2.349

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

51.556 51.748 50.542 49.903 49.061 49.709 49.901 50.154 49.388 49.081 48.702 48.703

13.

Demobilisani vojni obveznici

9.989 9.922 9.699 9.504 9.349 9.294 9.209 9.170 9.067 8.985 8.907 8.913
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...