• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" ZENICA

Adolfa Goldbergera 6
72000 Zenica

032/ 448-200

032/405-173

Anto Pešić, v.d. direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

73.339 73.126 73.694

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

66.621 66.688 65.048 64.180

2.1.

-žena

35.129 35.224 34.713 34.600

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

29.288 28.966 28.335 27.890

4.

Stručna lica

45.301 45.374 44.001 43.301

5.

Nestručna lica

21.320 21.314 21.047 20.879

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.035 1.901 1.351 1.232

7.

Zaposleni sa evidencije

1.145 1.284 2.441 1.625

8.

Prekinut radni odnos

810 459 412 387

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.616 1.834 2.991 2.100

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.061 1.239 2.193 1.713

11.

Korisnici novčane naknade

1.909 2.277 2.703 2.690

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

51.556 51.748 50.542 49.903

13.

Demobilisani vojni obveznici

9.989 9.922 9.699 9.504
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...