• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2016 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" ZENICA

Adolfa Goldbergera 6
72000 Zenica

032/ 448-200

032/405-173

Marinko Kelavić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2016. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

71.287 71.218 71.778 71.833 71.928 72.379 72.235 71.669 72.558 72.916 72.796 72.677

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

69.523 69.508 68.384 67.570 66.917 67.212 67.562 68.230 67.029 66.730 66.250 66.202

2.1.

-žena

35.488 35.451 35.087 34.840 34.636 35.000 35.369 35.993 35.325 35.247 35.066 35.089

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

32.138 31.925 31.365 30.902 30.493 30.742 30.973 30.758 30.598 30.344 29.979 29.628

4.

Stručna lica

47.460 47.441 46.471 45.782 45.182 45.596 46.021 46.795 45.737 45.494 45.084 45.044

5.

Nestručna lica

22.063 22.067 21.913 21.788 21.735 21.616 21.541 21.435 21.292 21.236 21.166 21.158

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.690 1.561 1.298 1.422 1.251 2.326 2.049 2.518 1.678 1.761 1.536 1.640

7.

Zaposleni sa evidencije

1.074 1.093 1.929 1.706 1.464 1.520 1.177 1.519 2.254 1.437 1.443 999

8.

Prekinut radni odnos

340 372 360 408 437 599 405 1.598 420 413 410 543

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.457 1.576 2.422 2.236 1.904 2.031 1.699 1.850 2.879 2.060 2.016 1.688

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.004 960 1.803 1.562 1.336 1.459 1.079 1.227 2.292 1.334 1.331 878

11.

Korisnici novčane naknade

2.252 2.367 2.331 2.134 2.060 2.017 2.001 2.139 2.330 2.135 2.115 1.945

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

52.876 52.813 51.901 51.245 50.702 50.983 51.350 51.984 51.412 51.347 51.026 51.139

13.

Demobilisani vojni obveznici

10.830 10.811 10.607 10.470 10.396 10.318 10.252 10.195 10.067 9.985 9.894 9.861