• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2015 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" ZENICA

Adolfa Goldbergera 6
72000 Zenica

032/ 448-200

032/405-173

Marinko Kelavić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2015. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

70.285

70.296
70.279

70.682

70.776
71.175

71.272

71.105

71.667

71.914

72.025

71.518

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

70.886 70.744 70.294 69.966 69.213 69.891 70.032 68.643 69.706 69.472 69.205 69.290

2.1.

-žena

35.404 35.303 35.255 35.284 35.075 35.515 35.750 35.228 35.706 35.683 35.611 35.500

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

33.217 32.945 32.658 32.467 32.044 32.792 33.074 32.538 33.040 32.877 32.612 32.331

4.

Stručna lica

47.951 47.836 47.527 47.234 46.646 47.425 47.723 46.640 47.611 47.425 47.250 47.338

5.

Nestručna lica

22.935 22.908 22.767 22.732 22.567 22.466 22.309 22.003 22.095 22.047 21.955 21.952

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.970 1.506 1.250 1.351 1.108 2.426 2.224 1.670 1.620 1.866 1.554 1.557

7.

Zaposleni sa evidencije

1.010 1.167 1.129 1.237 1.367 1.228 1.544 1.070 2.315 1.446 1.263 954

8.

Prekinut radni odnos

350 278 375 403 328 325 332 1.361 276 411 344 503

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.546 1.648 1.700 1.679 1.861 1.748 2.083 3.059 557 2.100 1.821 1.472

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

923 1.068 999 1.159 1.329 1.133 1.432 1.007 2.227 1.263 1.146 799

11.

Korisnici novčane naknade

1.572 1.505 1.871 1.653 1.960 2.101 2.179 2.634 2.241 2.285 2.394 2.095

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

53.422 53.339 53.033 52.743 52.078 52.459 52.383 51.776 52.658 52.652 52.508 52.694

13.

Demobilisani vojni obveznici

11.687 11.675 11.547 11.428 11.307 11.224 11.087 10.866 10.904 10.824 10.762 10.779