• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona"

Adolfa Goldbergera 6
72000 Zenica

032/ 448-200

032/405-173

Ratko Orlandić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

69.443 69.209 69.270 69.308 69.139 68.964 68.773 67.829 68.680
68.065
67.816

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

67.422 67.721 67.499 67.170 67.094 67.459 68.476 69.419 68.799 68.822 68.944 69.212

2.1.

-žene

33.155 33.213 33.167 33.134 33.211 33.422 33.952 34.600 34.056 34.094 34.122 34.042

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

32.708 32.580 32.459 32.301 32.142 32.500 33.309 33.496 33.454 33.462 33.382 33.216

4.

Stručna lica

43.554 43.799 43.642 43.413 43.385 43.849 44.856 45.798 45.196 45.197 45.285 45.456

5.

Nestručna lica

23.868 23.922 23.857 23.757 23.709 23.610 23.620 23.621 23.603 23.625 23.659 23.756

6.

Prijavljeni na evienciju u toku mjeseca

1.777 1.352 1.110 1.091 1.226 1.670 2.297 2.014 1.502 1.626 1.445 1.578

7.

Zaposleni sa evidencije

648 535 827 957 803 734 767 631 1.551 928 767 720

8.

Prekinut radni odnos

287 226 227 232 370 210 274 892 227 256 310 458

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.286 1.053 1.332 1.420 1.302 1.305 1.280 1.071 2.122 1.603 1.323 1.310

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 1 13 2 1 0 0 11 1 5 5 1

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

548 433 748 855 725 595 687 634 1.464 783 693 616

12.

Korisnici novčane naknade

1.407 1.440 1.894 1.701 1.702 1.775 1.767 1.973 2.085 1.846 1.866 1.796

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

48.423 48.767 48.635 48.427 48.425 48.860 49.704 50.514 50.279 50.447 50.703 50.988

14.

Demobilisani vojni obveznici

12.926 12.967 12.934 12.828 12.778 12.746 12.716 12.704 12.655 12.620 12.644 12.730