• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2011 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona"

Adolfa Goldbergera 6
72000 Zenica

032/ 448-200

032/405-173

Nihad Pašalić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2011. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

70.389 69.835 70.447 71.247 70.977 70.947 71.325 70.506 71.406 71.388 71.237 0

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

67.552 67.281 67.285 63.082 62.719 63.237 64.099 67.744 66.929 66.832 66.770 66.931

2.1.

-žene

32.904 32.793 32.857 31.678 31.483 31.703 32.151 33.540 33.131 33.151 33.036 33.073

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

33.291 33.106 32.983 32.645 32.111 32.555 33.095 33.436 33.273 33.142 32.983 32.822

4.

Stručna lica

43.123 42.932 42.923 38.243 37.989 38.632 39.526 43.806 43.152 43.094 43.039 43.176

5.

Nestručna lica

24.429 24.349 24.362 24.839 24.730 24.605 24.573 23.938 23.777 23.738 23.731 23.755

6.

Prijavljeni na evienciju u toku mjeseca

1.666 1.110 1.362 1.618 1.415 1.970 1.869 1.910 1.640 1.700 1.367 1.423

7.

Zaposleni sa evidencije

703 767 778 496 692 567 439 760 1.617 886 728 595

8.

Prekinut radni odnos

186 155 220 261 259 199 212 690 215 328 226 270

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.267 1.381 1.358 1.235 1.778 1.452 1.007 1.369 2.455 1.797 1.429 1.262

10.

Prijave o potrebama za radnicima

3 1 0 0 0 0 0 11 2 46 2 4

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

510 622 600 419 543 462 366 606 1.512 613 620 501

12.

Korisnici novčane naknade

1.669 1.716 1.758 1.522 1.553 1.695 1.590 1.452 1.679 1.302 1.274 1.421

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

46.361 46.321 46.403 42.594 42.604 42.868 43.113 47.373 47.302 47.494 47.628 47.925

14.

Demobilisani vojni obveznici

13.525 13.418 13.411 13.422 13.324 13.274 13.268 13.095 12.961 12.887 12.876 12.892
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...