• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2010 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona"

Adolfa Goldbergera 6
72 000 Zenica

032/448-200

032/405-173

Nihad Pašalić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2010. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

70.023 69.835 69.783 69.756 69.687 69.645 69.533 69.028 70.632 70.905 70.958 70.628

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

66.145 66.237 66.116 66.028 65.775 66.145 67.181 67.704 67.626 67.152 67.137 67.153

2.1.

-žene

32.724 32.700 32.654 32.630 32.516 32.686 33.070 33.417 33.216 32.958 32.871 32.829

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

33.389 33.292 33.098 32.939 32.724 33.164 33.840 33.909 33.990 33.776 33.640 33.467

4.

Stručna lica

41.486 41.552 41.468 41.433 41.198 41.660 42.734 43.261 43.196 42.833 42.856 42.850

5.

Nestručna lica

24.659 24.685 24.648 24.595 24.577 24.485 24.447 24.443 24.430 24.319 24.281 24.303

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.609 1.343 1.279 1.251 1.081 1.818 2.456 1.939 1.476 1.194 1.180 1.357

7.

Zaposleni sa evidencije

494 484 664 771 821 667 733 765 1.072 928 502 691

8.

Prekinut radni odnos

148 176 228 212 208 229 273 560 214 164 153 193

9.

Brisani sa evidenciju u toku mjeseca

1.153 1.251 1.400 1.339 1.334 1.448 1.420 1.416 1.554 1.668 1.195 1.341

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

454 421 513 709 716 615 710 636 1.030 741 426 572

12.

Korisnici novčane naknade

2.236 2.191 2.483 2.188 2.079 1.877 1.710 1.922 1.916 2.406 1.456 1.455

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

45.292 45.479 45.478 45.426 45.168 45.150 45.404 45.468 45.908 45.701 45.998 45.971

14.

Demobilisani vojni obveznici

13.447 13.445 13.395 13.354 13.279 13.245 13.288 13.279 13.280 13.213 13.242 13.375

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...