• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2009 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona"

Adolfa Goldbergera 6
72 000 Zenica

032/448-200

032/405-173

Nihad Pašalić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2009. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

71.775 71.679 71.502 71.247 70.977 70.947 70.485 69.964 70.713 70.539 70.666 70.386

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

62.097 62.561 62.699 63.082 62.719 63.237 64.099 64.802 64.815 65.104 65.213 65.689

2.1.

-žene

31.332 31.372 31.460 31.678 31.483 31.703 32.151 32.477 32.456 32.521 32.566 32.620

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

33.330 33.154 32.892 32.645 32.111 32.555 33.095 33.419 33.516 33.584 33.552 33.522

4.

Stručna lica

37.467 37.848 37.898 38.243 37.989 38.632 39.526 40.313 40.376 40.679 40.774 41.177

5.

Nestručna lica

24.630 24.713 24.801 24.839 24.730 24.605 24.573 24.489 24.439 24.425 24.439 24.512

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.979 1.678 1.683 1.618 1.415 1.970 1.869 2.050 1.561 1.602 1.411 1.559

7.

Zaposleni sa evidencije

578 469 687 496 692 567 439 520 684 541 510 382

8.

Prekinut radni odnos

214 200 293 261 259 199 212 209 179 204 209 294

9.

Brisani sa evidenciju u toku mjeseca

1.411 1.214 1.545 1.235 1.778 1.452 1.007 1.347 1.548 1.313 1.302 1.083

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

571 382 523 419 543 462 366 472 623 461 507 259

12.

Korisnici novčane naknade

1.589 1.602 1.603 1.522 1.553 1.695 1.590 1.711 1.920 2.057 1.958 2.066

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

41.520 41.894 42.143 42.594 42.604 42.868 43.113 43.359 43.821 44.256 44.569 44.921

14.

Demobilisani vojni obveznici

13.371 13.390 13.421 13.422 13.324 13.274 13.268 13.263 13.255 13.261 13.253 13.327

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...