• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2008 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona"

Adolfa Goldbergera 6
72 000 Zenica

032/448-200

032/405-173

Nihad Pašalić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2008. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

72.658 72.808 73.039 73.226 73.249 73.737 73.707 73.574 73.583 73.626 73.352 72.648

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

67.693 66.964 64.932 63.364 62.498 61.536 61.853 61.540 60.956 60.511 61.151 61.529

2.1.

-žene

32.290 32.080 31.542 31.073 30.815 30.694 31.092 31.106 30.961 30.792 31.103 31.184

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

38.023 37.457 36.336 35.424 34.866 34.338 34.755 34.509 34.070 33.634 33.744 33.601

4.

Stručna lica

40.279 39.747 38.323 37.215 36.629 36.074 36.665 36.610 36.238 36.054 36.649 36.981

5.

Nestručna lica

27.414 27.217 26.609 26.149 25.869 25.462 25.188 24.930 24.718 24.457 24.502 24.548

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.541 1.236 1.022 992 745 1.633 2.220 1.403 1.658 1.499 1.919 1.965

7.

Zaposleni sa evidencije

1.096 801 1.227 1.172 541 873 798 530 929 384 506 564

8.

Prekinut radni odnos

233 159 152 154 56 119 156 165 156 182 173 270

9.

Brisani sa evidenciju u toku mjeseca

2.050 1.965 3.054 2.560 1.611 2.595 1.903 1.716 2.242 1.944 1.279 1.587

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

694 598 877 724 354 709 601 459 649 519 447 405

12.

Korisnici novčane naknade

1.576 1.581 1.927 1.658 1.419 1.464 1.215 1.320 1.383 1.236 1.272 1.362

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

46.564 46.002 44.619 43.430 42.815 41.932 41.807 41.543 41.549 41.336 41.346 41.333

14.

Demobilisani vojni obveznici

15.828 15.664 15.083 14.662 14.420 14.019 13.782 13.586 13.472 13.341 13.346 13.321

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...