• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2007 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona"

Adolfa Goldbergera 6
72 000 Zenica

032/448-200

032/405-173

Nihad Pašalić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2007. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

66.943
67.012
67.106
67.106
67.273
67.862
68.690
68.681
68.743
70.865
72.161
0

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

71.238
71.024
70.301
70.301
70.276
69.931
68.909
68.723
68.788
68.639
67.859
68.202

2.1.

-žene

32.759
32.641
32.506
32.506
32.652
32.589
32.355
32.521
32.581
32.612
32.335
32.466

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

41.667
41.338
40.666
40.666
40.438
40.303
40.020
39.881
39.770
39.491
38.770
38.701

4.

Stručna lica

43.585
43.356
42.706
42.706
42.426
42.240
41.550
41.399
41.419
41.237
40.565
40.755

5.

Nestručna lica

27.653
27.668
27.595
27.595
27.850
27.691
27.359
27.324
27.369
27.402
27.294
27.447

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.647
1.253
1.307
1.307
1.089
1.594
1.607
1.504
1.514
1.743
1.645
1.237

7.

Zaposleni sa evidencije

405
552
774
774
807
912
1.904
816
486
687
777
514

8.

Prekinut radni odnos

246
131
153
153
157
128
132
203
163
196
240
228

9.

Brisani sa evidenciju u toku mjeseca

992
1.467
2.030
2.030
1.344
1.939
2.629
1.690
1.449
1.892
2.425
894

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

268
388
534
534
513
701
1.575
578
618
495
669
431

12.

Korisnici novčane naknade

1.021
1.173
1.380
1.380
1.201
1.112
1.043
1.012
1.102
1.219
1.703
1.620

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

51.148
51.031
50.525
50.525
50.204
49.578
48.528
48.270
48.504
47.560
46.730
46.790

14.

Demobilisani vojni obveznici

14.482
14.942
15.494
15.494
15.782
15.842
15.692
15.635
15.639
15.736
15.728
15.833

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...