• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2006 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona"

Adolfa Goldbergera 6
72 000 Zenica

032/448-200

035/405-173

Nihad Pašalić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2006. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

66.603

66.599

66.632

66.623

66.491

66.569

66.645

66.745

66.841

66.854

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

68.409

68.869

68.767

69.040

69.040

69.040

69.040

69.040

69.729

70.266

70.273

70.583

2.1.

-žene

30.722

30.995

30.746

30.981

30.981

30.981

30.981

30.981

31.954

32.291

32.409

32.547

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

40.507

40.784

40.905

41.135

41.135

41.135

41.135

41.135

41.521

41.805

41.648

41.633

4.

Stručna lica

41.609

41.802

41.644

41.808

41.808

41.808

41.808

41.808

42.704

43.055

43.005

43.176

5.

Nestručna lica

26.800

27.067

27.123

27.232

27.232

27.232

27.232

27.232

27.025

27.211

27.268

27.407

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.615

1.444

1.291

1.424

1.424

1.424

1.424

1.424

1.414

1.410

1.547

1.417

7.

Zaposleni sa evidencije

475

438

597

627

627

627

627

627

592

460

419

392

8.

Prekinut radni odnos

465

235

264

317

317

317

317

317

169

159

242

223

9.

Brisani sa evidenciju u toku mjeseca

1.158

984

1.393

1.151

1.151

1.151

1.151

1.151

1.371

873

1.540

1.107

10.

Prijave o potrebama za radnicima

175

185

272

165

165

165

165

165

0

0

0

0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

529

481

663

623

623

623

623

623

555

311

292

275

12.

Korisnici novčane naknade

951

979

1.150

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.092

941

904

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

48.509

48.840

48.977

49.027

49.027

49.027

49.027

49.027

49.027

50.603

50.690

50.761

14.

Demobilisani vojni obveznici

14.023

13.982

13.922

13.868

13.868

13.868

13.868

13.868

13.581

13.605

13.692

13.944

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...