• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2005 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona"

Adolfa Goldbergera 6
72 000 Zenica

032/448-200

035/405-173

Nihad Pašalić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2005. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

68.644

68.776

68.653

68.707

68.785

68.366

67.289

67.268

67.073

67.094

67000

66718

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

63.186

63.768

64.131

64.127

63.941

64.506

65.981

66.456

66.815

67.219

67.548

67.952

2.1.

-žene

27.879

28.109

28.260

28.348

28.427

28.730

29.384

29.704

29.979

30.151

30.357

30.571

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

38.761

38.811

38.993

38.712

38.504

38.742

39.423

39.832

40.066

40.302

40.455

40.440

4.

Stručna lica

37.756

38.119

38.391

38.264

38.140

38.551

39.720

40.207

40.554

40.839

41.077

41.316

5.

Nestručna lica

25.430

25.649

25.740

25.863

25.801

25.955

26.261

26.249

26.261

26.380

26.471

26.636

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

1.569

1.647

1.437

1.368

1.141

1.716

2.625

1.704

1.681

1.478

1.235

1.706

7.

Zaposleni sa evidencije

343

345

348

753

621

473

405

413

448

458

355

355

8.

Prekinut radni odnos

337

275

286

309

219

216

397

219

290

230

217

376

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

1.163

1.065

1.074

1.372

1.327

1.151

1.150

1.229

1.322

1.074

906

1.302

10.

Prijave o potrebama za radnicima

165

131

195

245

400

331

192

238

308

351

222

141

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

342

440

374

670

652

592

418

424

545

552

461

398

12.

Korisnici novčane naknade

631

640

596

811

794

776

916

896

945

953

964

915

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

44.207

44.687

44.808

44.950

44.749

44.864

45.626

46.294

47.007

47.431

47.838

48.226

14.

Demobilisani vojni obveznici

14.059

14.090

14.107

14.107

13.972

14.041

14.203

14.213

14.122

14.043

13.994

13.985


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...