• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2004 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-4

JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona"

Adolfa Goldbergera 6
72 000 Zenica

032/ 405-107

032/ 405-062

Nihad Pašalić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2004. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

69.338

69.410

69.326

69.346

69.171

69.072

69.137

69.137

68.941

68.858

68812

68822

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

60.548

60.931

61.085

61.253

61.184

61.341

61.863

62.395

62.612

62.676

62.641

62.780

2.1.

-žene

26.066

26.134

26.219

26.373

26.386

26.488

26.825

27.080

27.319

27.462

27.626

27.731

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

37.241

37.300

37.356

37.339

37.206

37.275

37.788

38.415

38.527

38.597

38.804

38.730

4.

Stručna lica

35.389

37.181

35.698

35.784

35.726

35.889

36.533

37.153

37.419

37.476

37.420

37.481

5.

Nestručna lica

25.159

23.465

25.387

25.469

25.458

25.452

25.330

25.242

25.193

25.200

25.221

25.299

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

1.699

1.430

1.553

1.316

1.100

1.309

1.745

1.720

1.790

1.552

1.353

1.512

7.

Zaposleni sa evidencije

414

367

470

436

358

435

383

384

484

507

484

374

8.

Prekinut radni odnos

406

395

295

312

234

249

219

208

304

283

274

297

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

1.330

1.047

1.399

436

358

435

383

384

484

507

1.388

1.373

10.

Prijave o potrebama za radnicima

280

345

278

214

200

213

124

189

410

268

211

199

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

484

428

601

526

465

469

352

371

562

540

550

412

12.

Korisnici novčane naknade

795

847

830

831

811

829

823

765

787

671

597

601

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

42.021

42.300

42.382

42.415

42.195

42.217

42.533

42.944

43.263

43.557

43.534

43.933

14.

Demobilisani vojni obveznici

14.291

14.390

14.310

14.234

14.112

14.742

14.634

14.498

14.356

14.257

14.152

14.053


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...