• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2003 - Zeničko - dobojski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

kanton
NAZIV SLUŽBE
A d r e s a
Telefon
F a x
Rukovodilac
K-4
"Služba za zapošljavanje
Zeničko-dobojskog kantona"
Dr.Adolfa Goldbergera 6,
Z e n i c a
032 405-062
032 405-107
032 405-193
Mehmed Alibegović,
direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2003. GODINI
Pokazatelji
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
Broj zaposlenih

67.619

67.803

68.117

68.002

67.910

67.834

67.815

67.727

67.635

67.580

67.876

67.678

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

58.254

58.160

58.676

58.622

58.342

58.395

58.716

59.165

59.763

59.748

59.838

60.179

Žene

24.363

24.330

24.575

24.575

24.528

24.564

24.886

25.222

25.530

25.771

25.896

25.904

Stručna lica

36.384

36.676

36.217

36.097

35.780

35.846

36.113

36.399

35.010

36.765

36.802

35.261

Nestručna lica

33.180

33.119

33.596

33.508

33.429

33.574

33.993

34.439

24.753

34.913

34.975

24.918

Lica koja traže zaposlenje prvi put

25.074

25.041

25.080

25.114

24.913

24.821

24.723

24.726

37.105

24.835

24.863

37.135

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

1.636

1.306

1.597

1.456

1.035

1.375

2.085

1.485

1.813

1.807

1.440

1.908

Zaposleni sa evidencije

280

338

321

358

347

384

517

341

399

379

313

533

Prekinut radni odnos

225

247

242

225

241

178

214

211

242

369

228

319

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.397

1.400

1.081

1.510

1.315

1.322

1.764

1.036

1.215

1.822

1.350

1.567

Prijave o potrebe za radnicima

209

172

254

225

173

244

395

339

287

209

205

258

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

330

442

380

418

386

421

608

438

442

420

346

547

Korisnici novčane naknade

686

760

779

783

758

733

741

693

680

674

709

710

Korisnici zdravstvene zaštite

39.251

39.464

39.721

39.802

39.612

40.490

39.887

40.250

40.941

40.960

41.236

41.790

Demobilisani vojni obveznici

16.486

16.444

16.273

16.094

15.885

15.752

15.479

15.384

15.355

15.110

15.042

15.162


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...