• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Zapadnohercegovački Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-8

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRUDE

Trg Herceg-Bosne 1,
88 340 Grude

039/661-396
039/661-397

039/661-398

Mario Bušić, v.d.direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

17.997 17.955 17.980 17.981 18.167 18.268 18.243 18.163 18.303 18.345 18.368 18.518

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

11.541 11.580 11.443 11.380 11.116 10.996 11.285 11.305 11.146 11.027 10.992 10.901

2.1.

-žena

6.403 6.409 6.345 6.313 6.124 6.080 6.300 6.304 6.146 6.121 6.129 6.116

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.363 4.373 4.300 4.251 4.330 4.249 4.324 4.343 4.336 4.285 4.246 4.193

4.

Stručna lica

9.860 9.911 9.784 9.719 9.539 9.434 9.732 9.759 9.607
9.491 9.448 9.403

5.

Nestručna lica

1.681 1.669 1.659 1.661 1.577 1.562 1.553 1.546 1.539 1.536 1.544 1.498

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

284 236 243 186 244 248 545 226 290 340 303 289

7.

Zaposleni sa evidencije

178 124 324 169 416 283 219 179 381 271 208 202

8.

Prekinut radni odnos

47 35 58 46 129 163 349 114 170 203 183 184

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

315 197 380 249 508 368 256 206 449 459 338 380

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

26 18 46 37 0 0 0 3 1 0 0 0

11.

Korisnici novčane naknade

360 355 319 309 351 345 374 374 389 357 369 324

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

8.758 8.784 8.670 8.599 8.332 8.324 8.570 8.612 8.494 8.471 8.495 8.533

13.

Demobilisani vojni obveznici

703 714 712 704 589 576 567 565 560 555 550 526

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...