• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2016 - Zapadnohercegovački Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-8

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRUDE

Trg Herceg-Bosne 1,
88 340 Grude

039/661-396
039/661-397

039/661-398

Mario Bušić, v.d.direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU U 2016. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

17.495 17,447 17.504 17.725 17.682 17.829 17.850 17.811 17.874 18.031 18.113 18.167

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

11.436 11.477 11.366 11.203 11.141 11.086 11.376 11.540 11.434 11.447 11.545 11.572

2.1.

-žena

6.267 6.274 6.220 6.149 6.128 6.108 6.280 6.401 6.271 6.282 6.355 6.361

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.403 4.415 4.352 4.243 4.189 4.173 4.314 4.372 4.412 4.404 4.400 4.404

4.

Stručna lica

9.737 9.779 9.684 9.558 9.494 9.439 9.716 9.887 9.776 9.777 9.859 9.876

5.

Nestručna lica

1.699 1.698 1.682 1.645 1.647 1.647 1.660 1.653 1.658 1.670 1.686 1.696

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

274 269 220 196 199 203 485 365 273 278 277 53

7.

Zaposleni sa evidencije

119 109 193 161 186 163 130 138 319 191 143 26

8.

Prekinut radni odnos

36 49 27 29 55 45 74 35 41 49 60 2

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

231 228 331 359 261 258 195 201 379 265 179 26

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

40 37 70 40 27 37 14 27 42 36 29 13

11.

Korisnici novčane naknade

370 382 355 399 390 348 355 392 431 416 302 239

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

8.499 8.538 8.494 8.388 8.322 8.279 8.500 8.609 8.571 8.612 8.694 8.717

13.

Demobilisani vojni obveznici

750 743 733 727 724 720 718 716 710 706 708 709

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...