• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Zapadnohercegovački Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-8

JU "Služba za zapošljavanje Zapadnohercegovačkog kantona"

Trg Herceg-Bosne 1,
88 340 Grude

039/661-396
039/661-397

039/661-398

Mario Bušić, v.d.direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

16.398 16.376 16.408 16.380 16.433 16.621 16.702 16.735 16.688
16.266
16.272

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

9.271 9.247 9.311 9.305 9.286 9.365 9.551 9.592 9.573 9.643 9.690 9.741

2.1.

-žene

5.107 5.121 5.159 5.140 5.136 5.199 5.288 5.347 5.299 5.330 5.378 5.404

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.174 4.148 4.125 4.105 4.074 4.089 4.232 4.196 4.205 4.218 4.232 4.243

4.

Stručna lica

7.697 7.683 7.735 7.733 7.711 7.784 7.965 8.034 8.008 8.068 8.114 8.163

5.

Nestručna lica

1.574 1.564 1.576 1.572 1.575 1.581 1.586 1.558 1.565 1.575 1.576 1.578

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

190 144 283 177 180 218 346 375 245 227 189 200

7.

Zaposleni sa evidencije

86 36 76 102 106 79 67 63 169 60 70 60

8.

Prekinut radni odnos

17 15 24 14 19 29 41 18 12 21 10 15

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

199 168 219 183 199 139 160 334 264 157 142 149

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

22 13 13 22 18 26 14 10 54 15 13 14

12.

Korisnici novčane naknade

217 215 257 272 298 252 260 289 291 344 270 278

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

6.039 6.098 6.208 6.209 6.190 6.239 6.408 6.462 6.475 6.545 6.579 6.595

14.

Demobilisani vojni obveznici

902 890 887 891 885 872 868 870 866 863 860 857