• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2010 - Zapadnohercegovački Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-8

JU "Služba za zapošljavanje Zapadnohercegovačkog kantona"

Trg Herceg-Bosne 1,
88 340 Grude

039/661-396
039/661-397

039/661-398

Vinko Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU U 2010. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

14.966 15.006 14.853 15.104 14.999 14.987 14.948 15.012 14.763 14.882 14.836 14.731

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

9.191 9.172 9.097 8.947 8.900 8.977 9.179 9.285 9.172 9.113 9.185 9.222

2.1.

-žene

4.952 4.940 4.935 4.865 4.858 4.921 5.006 5.074 4.945 4.928 4.989 5.010

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.671 4.646 4.567 4.403 4.370 4.382 4.516 4.529 4.496 4.466 4.493 4.455

4.

Stručna lica

7.347 7.322 7.248 7.164 7.125 7.204 7.401 7.541 7.441 7.400 7.478 7.531

5.

Nestručna lica

1.844 1.850 1.849 1.783 1.775 1.773 1.778 1.744 1.731 1.713 1.707 1.691

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

181 123 165 559 126 167 307 299 180 158 181 213

7.

Zaposleni sa evidencije

60 23 27 74 83 43 48 80 167 70 39 67

8.

Prekinut radni odnos

5 3 8 16 6 8 30 8 13 10 13 11

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

136 142 240 709 173 90 105 193 293 217 109 176

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

5 2 2 28 18 10 20 17 51 17 11 17

12.

Korisnici novčane naknade

195 219 191 173 177 130 164 249 268 462 179 189

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

5.032 5.052 5.076 5.164 5.173 5.203 5.335 5.429 5.423 5.410 5.470 5.518

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.313 1.307 1.274 1.230 1.208 1.203 1.203 1.186 1.186 1.179 1.165 1.147

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...