• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2009 - Zapadnohercegovački Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-8

JU "Služba za zapošljavanje Zapadnohercegovačkog kantona"

Trg Herceg-Bosne 1,
88 340 Grude

039/661-396
039/661-397

039/661-398

Vinko Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU U 2009. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

13.327 14.316 14.064 14.183 14.105 14.256 14.219 14.342 14.665 14.714 14.713 14.821

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

8.817 8.911 8.784 8.852 8.821 8.739 8.932 9.037 9.130 9.114 9.116 9.146

2.1.

-žene

4.675 4.737 4.688 4.722 4.715 4.700 4.798 4.877 4.946 4.924 4.910 4.923

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.713 4.730 4.631 4.617 4.590 4.517 4.638 4.688 4.740 4.708 4.684 4.678

4.

Stručna lica

6.993 7.064 6.952 7.010 6.983 6.928 7.113 7.208 7.297 7.284 7.278 7.308

5.

Nestručna lica

1.824 1.847 1.832 1.842 1.838 1.811 1.819 1.829 1.833 1.830 1.838 1.838

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

259 197 233 228 189 172 317 198 224 151 116 98

7.

Zaposleni sa evidencije

58 54 76 91 83 84 41 48 58 66 94 37

8.

Prekinut radni odnos

6 14 13 13 15 15 14 10 16 11 10 10

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

144 103 360 160 220 254 124 93 131 167 114 68

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

23 14 13 32 29 20 21 12 15 18 14 2

12.

Korisnici novčane naknade

150 152 170 201 211 201 229 229 226 180 198 187

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

4.749 4.810 4.797 4.824 4.788 4.753 4.830 4.888 4.967 4.989 4.975 4.997

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.386 1.378 1.364 1.363 1.345 1.334 1.332 1.324 1.318 1.313 1.315 1.317

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...