• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2008 - Zapadnohercegovački Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-8

JU "Služba za zapošljavanje Zapadnohercegovačkog kantona"

Trg Herceg-Bosne 1,
88 340 Grude

039/661-396
039/661-397

039/661-398

Vinko Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU U 2008. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

12.891 12.936 13.148 13.091 13.161 12.984 13.019 13.082 13.150 13.223 13.296

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

9.778 9.823 8.631 8.381 8.373 8.391 8.558 8.432 8.206 8.304 8.492 8.702

2.1.

-žene

4.792 4.848 4.294 4.207 4.223 4.239 4.333 4.322 4.211 4.307 4.449 4.602

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

5.302 5.317 4.603 4.512 4.494 4.505 4.562 4.528 4.385 4.473 4.568 4.670

4.

Stručna lica

7.672 7.706 6.724 6.548 6.528 6.548 6.713 6.623 6.445 6.549 6.705 6.887

5.

Nestručna lica

2.106 2.117 1.907 1.833 1.845 1.843 1.845 1.809 1.761 1.755 1.787 1.815

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

173 211 200 186 110 59 514 235 208 279 301 280

7.

Zaposleni sa evidencije

62 33 168 66 56 27 87 69 242 61 56 34

8.

Prekinut radni odnos

6 10 12 4 2 2 8 9 8 12 8 12

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

133 166 1.392 436 118 41 347 361 434 181 113 70

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

9 5 7 14 7 0 35 10 47 25 23 0

12.

Korisnici novčane naknade

54 67 76 121 114 116 1.060 113 130 120 118 144

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

5.073 5.062 4.625 4.455 4.437 4.435 4.426 4.436 4.410 4.514 4.560 4.637

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.227 1.235 1.200 1.177 1.178 1.175 1.240 1.432 1.436 1.410 1.397 1.396

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...