• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2006 - Zapadnohercegovački Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-8

JU "Služba za zapošljavanje Zapadnohercegovačkog kantona"

Trg Herceg-Bosne 1,
88 340 Grude

039/661-395
039/661-396

039/661-398

Čuljak Vinko, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU U 2006. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

14.427

14.436

14.464

14.521

14.529

14.566

14.569

14.566

14.571

14.551

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

8.063

8.193

8.264

8.374

8.455

8.531

8.571

8.596

8.846

8.813

8.874

8.657

2.1.

-žene

4.286

4.336

4.378

4.429

4.459

4.485

4.509

4.528

4.656

4.667

4.686

4.560

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.524

4.590

4.643

4.669

4.695

4.709

4.709

4.709

4.888

4.876

4.967

4.813

4.

Stručna lica

6.424

6.523

6.599

6.710

6.779

6.843

6.878

6.892

7.107

7.069

7.155

7.014

5.

Nestručna lica

1.639

1.670

1.665

1.664

1.676

1.688

1.693

1.704

1.739

1.744

1.719

1.643

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

194

200

171

182

116

126

68

95

294

148

214

195

7.

Zaposleni sa evidencije

26

26

23

23

12

14

2

2

8

19

40

14

8.

Prekinut radni odnos

2

0

0

3

0

0

0

0

6

10

3

8

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

130

70

100

72

35

50

28

70

44

181

153

412

10.

Prijave o potrebama za radnicima

21

19

14

19

7

17

17

17

0

0

0

0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

20

18

13

19

7

16

16

16

0

1

0

3

12.

Korisnici novčane naknade

92

111

115

52

107

111

111

111

26

39

45

56

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

4.978

5.012

4.992

5.015

5.055

5.103

5.103

5.104

4.278

5.238

5.301

5.129

14.

Demobilisani vojni obveznici

270

270

271

269

268

269

269

269

248

249

249

253

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...