• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2003 - Zapadnohercegovački Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

kanton
NAZIV SLUŽBE
A d r e s a
Telefon
F a x
Rukovodilac
K-8
"Služba za zapošljavanje
Županije zapadnohercegovačke"
Stjepana Radića bb,
G r u d e

039 661-675

039 661-676
Vinko Čuljak
ravnatelj

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU U 2003. GODINI
Pokazatelji
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
Broj zaposlenih

13.042

13.054

13.144

13.237

13.278

13.335

13.436

13.470

13.453

13.527

13.563

13.766

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

6.807

7.111

7.140

7.121

7.121

7.121

7.121

7.121

6.380

6.392

59.859

59.791

Žene

3.562

3.651

3.658

3.642

3.642

3.642

3.642

3.642

3.286

3.322

39.320

36.233

Stručna lica

4.053

4.052

4.052

4.039

4.039

4.039

4.039

4.039

5.099

3.658

29.311

35.345

Nestručna lica

5.386

5.645

5.656

5.645

5.645

5.645

5.645

5.645

1.281

5.088

35.372

24.446

Lica koja traže zaposlenje prvi put

1.421

1.466

1.484

1.476

1.476

1.476

1.476

1.476

3,660

1.304

24.487

29.205

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

136

387

110

82

82

82

82

82

243

171

1.318

1.538

Zaposleni sa evidencije

26

48

33

30

30

30

30

30

26

91

408

480

Prekinut radni odnos

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

85

226

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

60

84

84

106

106

106

106

106

44

167

1.105

1.606

Prijave o potrebe za radnicima

0

0

0

0

0

0

0

0

66

117

92

124

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

30

35

32

21

21

21

21

21

31

82

66

71

Korisnici novčane naknade

36

30

38

39

39

39

39

39

25

38

1.077

1.340

Korisnici zdravstvene zaštite

4.304

4.305

4.324

4.299

4.299

4.299

4.299

4.299

3,783

3.844

30.896

31.242

Demobilisani vojni obveznici

489

486

480

474

474

474

474

474

350

350

6.958

7.324


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...