• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 16.12.2013. godine) – Danas je u Federalnom zavodu za zapošljavanje potpisan Memorandum o razumijevanju radi implementacije projekta „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih i stručno osposobljavanje i zapošljavanje CNC operatera, metalobrusača i obrađivača metala rezanjem za preduzeće Mann Hummel BA Tešanj, Pobjeda d.d. Tešanj i ENKER d.d. Tešanj“.

Memorandum su potpisali direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo, premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić, kao i predstavnici Agencije za razvoj općine Tešanj, Mješovite srednje škole Tešanj i Udruženja privrednika općine Tešanj. Tehničku podršku pružio je USAID-Sida FIRMA projekat.

Kenan Rešo je istakao da je riječ o odličnom projektu koji podrazumijeva osposobljavanje nezaposlenih i dodatno osposobljavanje radnika radi zapošljavanja kod poznatog poslodavca.

„Potrebno je da se uspostavi sistem neformalnog obrazovanja u Federaciji BiH, što bi u znatnoj mjeri doprinijelo usklađivanju kompetencija radne snage i potreba tržišta rada. Nadamo se da ćemo već u narednoj godini imati više prostora za slične projekte“, istakao je Rešo.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić je rekao da se ovim projektom na pravi način pomaže privredi, te da je Zakon o obrazovanju odraslih u ZDK u proceduri donošenja, a čime bi se riješilo pitanje neformalnog obrazovanja u tom kantonu.

Finansijska sredstva za realizaciju projekta osigurat će potpisnici Memoranduma.

 

 

Arhiva