• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Dana 18.2.2016. godine objavljen je Javni poziv za učešće u PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2016

 

Napomena: Obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje lično ili putem pošte.

OBAVIJEST

(Sarajevo, 28.7.2016.) - Budući da je danas pristigao dovoljan broj prijava, prijavljivanje za poslodavce i nezaposlene osobe iz TK  je ponovo ograničeno, tj. obustavljeno.

OBAVIJESTI

(Sarajevo, 28.7.2016. godine) - Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe iz Tuzlanskog kantona da je od 28.7.2016. godine ponovo privremeno omogućeno apliciranje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016.

OBAVIJEST

(Sarajevo, 13.7.2016.) - Budući da je danas pristigao dovoljan broj prijava, prijavljivanje za poslodavce i nezaposlene osobe iz TK, SBK, ZDK, Kantona 10 (Livno) i PK (25.7.2016. godine) je ponovo ograničeno, tj. obustavljeno.

OBAVIJESTI

(Sarajevo, 13.7.2016. godine) - Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe iz Srednjobosanskog kantona da je od 13.7.2016. godine ponovo privremeno omogućeno apliciranje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016.

(Sarajevo, 12.7.2016. godine) - Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe iz Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Posavskog, Zapadnohercegovačkog, Kantona Sarajevo i Kantona 10 (Livno) da je od 12.7.2016. godine ponovo privremeno omogućeno apliciranje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016.

Dodatno učešće je omogućeno budući da je, u međuvremenu, dio poslodavaca iz ovih kantona, koji su ranije aplicirali, odustao od učešća u realizaciji Programa ili su smanjili broj traženih osoba.

 

OBAVIJEST

(Sarajevo, 16.6.2016.) - Budući da je danas pristigao dovoljan broj prijava, prijavljivanje za poslodavce i nezaposlene osobe iz USK i HNK  je ponovo ograničeno, tj. obustavljeno.

 

O B A V I J E S T

(Sarajevo, 16.6.2016. godine) - Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe iz Unsko-sanskog i Hercegovačko-neretvanski kanton da je od 16.6.2016. godine ponovo privremeno omogućeno apliciranje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016.

Dodatno učešće je omogućeno budući da je, u međuvremenu, dio poslodavaca iz ovih kantona, koji su ranije aplicirali, odustao od učešća u realizaciji Programa.

 

OBAVIJEST

Prijavljivanje na Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016, i to mjere: Prilika za sve, Vaučer za posao i Periodično/sezonsko zapošljavanje, privremeno se ograničava za aplikante iz Unsko-sanskog (19.2.2016.), Hercegovačko-neretvanskog (19.2.2016.), Tuzlanskog (22.2.2016.), Zeničko-dobojskog (23.2.2016.), Srednjobosanskog (23.2.2016.), Kantona Sarajevo (23.2.2016.), Zapadnohercegovačkog (25.2.2016.), Kantona 10 (3.3.2016.), Posavskog (4.4.2016.) i Bosansko-podrinjskog kantona (4.4.2016.) zbog izrazito velikog broja podnesenih prijava i ograničenog iznosa raspoloživih finansijskih sredstava.

 

O B A V I J E S T

(Sarajevo, 16.3.2016. godine) – Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe iz Srednjobosanskog kantona da je od 15.3.2016. godine bilo ponovo omogućeno apliciranje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016, kao i podnošenje zahtjeva za subvencioniranje zapošljavanja i samozapošljavanja u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja Vlade Federacije BiH.

Dodatno učešće je omogućeno budući da je, u međuvremenu, dio poslodavaca iz ovog kantona, koji su ranije aplicirali, odustao od učešća u realizaciji Programa i Uredbe.

OBAVIJESTI

(Sarajevo, 17.3.2016.) - Budući da je jučer pristigao dovoljan broj prijava, prijavljivanje za poslodavce i nezaposlene osobe iz SBK je ponovo ograničeno, tj. obustavljeno.

 

O B A V I J E S T

(Sarajevo, 20.4.2016. godine) - Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe iz Posavskog i Bosansko-podrinjskog kantona da je 20.4.2016. godine bilo ponovo omogućeno apliciranje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016.

Dodatno učešće je omogućeno budući da je, u međuvremenu, dio poslodavaca iz ovog kantona, koji su ranije aplicirali, odustao od učešća u realizaciji Programa.

OBAVIJESTI

(Sarajevo, 20.4.2016.) - Budući da je pristigao dovoljan broj prijava, prijavljivanje za poslodavce i nezaposlene osobe iz Posavskog kantona je ponovo ograničeno, tj. obustavljeno.

Prilika za sve 2016 Spisak poslodavaca koji traže posredovanje. Pristigle prijave poslodavaca.

Javni poziv

LINK ZA PRIJAVU

Prijave se vrše svakog radnog dana od 08h - 16h / Zbog izvođenja radova na sistemu dana 29.07 link za prijave će biti dostupan do 12:30/

Korisnici

Ciljna grupa

Poticajne mjere

Postupak realizacije

Opće napomene

Vaučer za posao 2016 Pristigle prijave poslodavaca.


Javni poziv

LINK ZA PRIJAVU

Prijave se vrše svakog radnog dana od 08h - 16h / Zbog izvođenja radova na sistemu dana 29.07 link za prijave će biti dostupan do 12:30/

 

Vaučer za posao

Korisnici

Ciljna grupa

Poticajne mjere

Postupak realizacije

Opće napomene

Periodično/sezonsko zapošljavanje 2016 Spisak poslodavaca koji traže posredovanje. Pristigle prijave poslodavaca.


Javni poziv

LINK ZA PRIJAVU

Prijave se vrše svakog radnog dana od 08h - 16h / Zbog izvođenja radova na sistemu dana 29.07 link za prijave će biti dostupan do 12:30/

Korisnici

Ciljna grupa

Poticajne mjere

Postupak realizacije

Opće napomene

 

Arhiva