• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, septembar 2012. godine) - Federalni zavod za zapošljavanje je pristupio pretkvalifikaciji i izvršio provjeru podataka o poslodavacima koji su se elektronskim putem prijavili na javni poziv za učešće Programu sufinanisranja zapošljavanja „Prilika za sve“. Na osnovu toga, a prema osnovnim kriterijima za vrednovanje zahtjeva sačinjena je PRELIMINARNA RANG LISTA poslodavaca koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva.

Kantonalne službe za zapošljavanje će prema redoslijedu na preliminarnoj rang listi pozvati poslodavce da u Programom predviđenom roku dostave potrebnu dokumentaciju kako bi se pristupilo potpisivanju ugovora o sufinansiranju zapošljavanja.

Ukoliko poslodavac u ostavljenom roku ne dostavi potpunu i valjanu dokumentaciju, Služba će obavijestiti prvog sljedećeg sa rang liste da dostavi potrebnu dokumentaciju radi zaključivanja ugovora o sufinansiranju zapošljavanja.

Preliminarnu rang listu možete pregledati ovdje.

 

Arhiva