• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 5.10.2017. godine) – Ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar, direktori kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje i ministri kantonalnih/županijskih ministarstava obrazovanja jučer su u Sarajevu potpisali Sporazum o finansiranju i realizaciji Programa sufinanciranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH koji će biti financiran iz sredstava Zavoda.

Program se realizira s ciljem zapošljavanja najmanje 100 osoba odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH, radi jačanja ljudskih potencijala u svrhu poboljšanja obrazovnog procesa u javnim ustanovama osnovnog obrazovanja.

Programom će se obuhvatiti osobe prijavljene na evidencije nezaposlenih koje ispunjavaju uvjete za zaposlenje odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u javnim ustanovama osnovnog obrazovanja. Za jedan dio osoba koje budu obuhvaćene Programom bit će organizirana i stručna obuka koju će, također, financirati Zavod.

Osim ovog sporazuma, ravnateljica Zavoda Helena Lončar, direktori kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje i rektori javnih univerziteta/sveučilišta u Federaciji BiH potpisali su Sporazum o realizaciji i financiranju Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH.

Taj Program će se realizirati  s ciljem zapošljavanja najmanje 107 asistenata/viših asistenata/ stručnih saradnika/naučnih istraživača u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, radi jačanja ljudskih potencijala u svrhu poboljšanja obrazovnog procesa u javnim visokoškolskim ustanovama.

Programom će se obuhvatiti osobe prijavljene na evidencije nezaposlenih koje ispunjavaju uvjete za zaposlenje u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH na poslovima asistenata/viših asistenata/stručnih saradnika/naučnih istraživača.

 

Oba programa će se realizirati u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje, a učešće Zavoda u njihovom finansiranju iznosi oko 1,5 miliona KM.

 

Arhiva