• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) – Ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar, potpisala je danas u Sarajevu sa ministrima za boračka pitanja Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona Fahrudinom Čolakovićem i Esadom Crnicom, te direktorima službi za zapošljavanje ta dva kantona Željkom Lončarom i Antom Pešićem odvojene sporazume o međusobnoj saradnji koji podrazumijevaju suradnju na realizaciji programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u ta dva kantona. Prošle sedmice je potpisan Sporazum sa predstavnicima Ministarstva za boračka pitanja i Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Za realizaciju programa Federalni zavod za zapošljavanje je osigurao po 175.000 KM, a kantonalna/županijska ministarstva za pitanja boraca/branitelja 100.000 KM, dok će Program realizirati nadležna kantonalna/županijska služba za zapošljavanje.

Zavod osigurao ukupno 700.000 KM

Upravni odbor Zavoda je na sjednici održanoj 22.5.2017. godine donio odluke o odobravanju učešća u programima zapošljavanja djece šehida i poginulih branitelja i boraca u Tuzlanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu/županiji, koji su prethodno usaglašeni sa predstavnicima boračkih i braniteljskih udrugama. Za realizaciju programa u četiri navedena kantona/županije Zavod je osigurao po 175.000 KM, dok će kantonalna/županijska ministarstva za pitanja boraca/branitelja osigurati po 100.000 KM.

 

U narednih nekoliko dana očekuje se potpisivanje Sporazuma sa predstavnicima kantonalnog/županijskog ministarstva za pitanja boraca/branitelja HNŽ/HNK i kantonalne/županijske službe za zapošljavanje. Nakon potpisivanja Sporazuma u svakok od ova četiri kantona/županije uslijedit će objava javnog poziva za sudjelovanje u Programu.

 

Arhiva