• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 22.8.2017. godine) - Predstavnice Nacionalne službe za zapošljavanje Estonije Marina Radik, Karolin Koreveski, Jaanika Kraus i Teele Okasdanas danas  su posjetile Biroe Centar i Stari Grad u sklopu ovosedmične stručne posjete koja za cilj ima razmjenu iskustava između bh službi i estonske službe za zapošljavanje. Fokus današnje posjete i razmjene iskustava bio je monitoring i evaluacija individualnog savjetovanja te je ovom prilikom prezentovan i rad Kluba za traženje posla, aktivne mjere savjetovanja koji je uz poršku Projekta zapošljavanja mladih uveden u Službu za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Nakon posjete biroima, Federalni zavod za zapošljavanje na čelu sa ravnateljicom Helenom Lončar bio je domaćin kolegama iz Estonije te je to bila prilika da se na otvoren i transparetan način razgovara o najboljim praksama koje se provode u Estoniji, ali i o evanutalnim mogućnostima da se ove prakse prenesu u rad bh službi za zapošljavanje.

 

U popodnevnim satima biće održana radionica “Dobre prakse u kvalitativnoj evaluaciji individualnog savjetovanja” kojoj će prisustvovati predstavnici Javnih službi za zapošljavanje koji trenutno učestvuju u reformi koju provodi Projekat zapošljavanja mladih (YEP), kao Federalnog zavoda za zapošljavanje sve sa ciljem da se putem sveobuhvatne reforme unaprijede savjetodavni procesi i alati.

 

Arhiva