• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Tuzla, 16.12.2016. godine) - Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) i Fondacijom lokalne demokratije održali su radionicu za zaposlenike JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla o temi “Nasilje u porodici i psihološki aspekti nasilja – kako prepoznati i podržati žrtve”.

Cilj radionice jeste educirati zaposlenike koji rade u sektoru posredovanja u zapošljavanju kako bi mogli prepoznati i pomoći žrtvama nasilja u okviru svojih svakodnevnih poslova ili uputiti u odgovarajuću ustanovu.

“Najvažnije je da zaposlenici koji prepoznaju žrtve nasilja pronađu način da posreduju za takvu osobu kako bi je ekonomski osnažili”, istakla je Velida Draško, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

“Kada zaposlenik Službe prepozna žrtvu i kada žrtva ispriča svoju priču važno je da zaposleni ne daju nikakve savjete, već samo da ponude informacije za pomoć”, navodi psiholog Fondacije lokalne demokratije, Sanja Sahačić.

Realizacija navedenih radionica je predviđena u Akcionom planu za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013 – 2017) i planirano je da uključe sve javne službe za zapošljavanje na prostoru Federacije BiH. Sljedeća radionica na istu temu bit će održana za zaposlenike Službe za zapošljavanje USK 19.12.2016. godine.

Pripremu i realizaciju edukativnih radionica finansijski podržava Projekat zapošljavanja mladih (YEP) i Vlada Švicarske.

 

Arhiva