• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 17.12.2015. godine) – U Sarajevu je jučer, u organizaciji Federalnog zavoda za zapošljavanje, u okviru IPA projekta Adriatic Welfare Mix, održana Konferencija o socijalnom poduzetništu koja je okupila veliki broj učesnika iz vladinog i nevladinog sektora. Konferencija je realizirana u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP).

Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Omer Korjenić istakao je da, za razliku od uobičajenog biznisa, socijalno poduzetništvo na prvo mjesto stavlja društveni interes pa tek onda profit, a da najbolje rezultate postiže u oblasti poljoprivrede, zanatstva i djelatnostima vezanim za njegu starih osoba. Istakao je da će Zavod, zajedno s partnerima, raditi na nacrtu platforme socijalnog poduzetništva koja treba poslužiti za izradu regulacionog okvira, kao i da će kroz realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja stvarati poticajno okruženje za socijalna poduzeća.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić izjavio je da socijalno poduzetništvo predstavlja pokušaj da sredstva namijenjena za socijalnu zaštitu budu usmjerena za poticanje osoba koje su predmet socijalne zaštite, da pokrenu posao koji bi bio ekonomski održiv. Dodao je da je rijeè o vrlo korisnoj inicijativi za koju je potrebno izraditi zakonsku regulativu da bi socijalno poduzetništvo bilo razvijeno kao i u zemljama EU ili u našem bližem okruženju. Zukić je pojasnio da socijalno poduzetništvo podrazumijeva samozapošljavanje osoba sa zdravstvenim problemima ili fizičkim nedostatcma, ali i udruživanje nezaposlenih mladih osoba u zadruge ili mala poduzeća.

Predsjednica udruge Zdravi grad iz Splita Andrea Russo kazala je da su početna iskustva socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj bila dobra, ali da im veliki problem predstavlja krupni kapital kojem nije u interesu da se mala preduzeća umrežavaju i brzo rastu, jer bi im postali konkurencija.

Konferencija je rezultirala usvajanjem Nacrta platforme za socijalno poduzetništvo u Federaciji Bosne i Hercegovine kao okvir za praktičnu impelementaciju koncepta društvenog poduzetništva u FBiH i osnov za donošenje zvaničnih akata u ovoj oblasti.

 

Arhiva