• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 24.11.2016. godine) - Jučer je u organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), a uz podršku Vlade Švicarske, održan drugi po redu Forum službi za zapošljavanja. U fokusu Foruma bilo je sagledavanje mogućnosti za unapređenje saradnje između poslodavaca i javnih službi za zapošljavanje, kao i predstavljanje primjera dobre prakse i rezultata lokalnih inicijativa zapošljavanja te razmjena iskustava sa javnim službama za zapošljavanje iz regiona.

Učešće su uzeli predstavnici poslodavaca, te entitetskih zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH,  kantonalnih službi za zapošljavanje, te Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Poslodavci i predstavnici javnih službi zapošljavanja iznijeli su svoje stavove u pogledu poboljšanja saradnje te definiranja prepreka koje utječu na saradnju navedenih aktera.

Tako je, između ostalog, istaknuto da saradnja postoji, posebno u domenu aktivnih mjera zapošljavanja, s tim da su poslodavci iskazali potrebu da aktivne mjere budu više usmjere ka obukama radnika za ciljane poslodavce, odnosno za poslove za kojima postoji potražnja na tržištu rada.

Nadalje, zajednički je prepoznat problem slabe motiviranosti radnika na evidencijama nezaposlenih, te je jedan od zaključaka da se treba zajednički raditi na podizanju svijesti ove populacije.

 

Predstavnici javnih službi za zapošljavanje su istakli da su poslodavci ključni partneri službi u borbi sa nezaposlenošću, te je potrebno više kontakata između ovih aktera kako bi saradnja rezultirala većim zapošljavanjem. S tim u vezi potcrtana je uloga savjetodavaca koji bi radili i sa poslodavcima i sa nezaposlenim osobama i na taj način direktno povezivali ponudu i potražnju na tržištu rada.

 

Arhiva