• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 18.12.2013. godine) - Federalni zavod za zapošljavanje je danas na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objavio Javni poziv za učešće u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013, koji se realizuje u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje.

Korisnici poticaja po ovom programu su poslovni subjekti registrovani u Federaciji Bosne i Hercegovine koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, a ciljnu grupu čine nezaposlene osobe bez radnog iskustva u struci dobi do 30 godina, te, iznimno, osobe dobi do 35 godina, ukoliko se na evidenciji nezaposlenih nalaze duže od 12 mjeseci.

 

Pozivaju se poslodavci da se prijave za učešće u ovom programu putem internet stranice Zavoda. Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom i eventualnim učešćem u Programu, osim na internet stranici (Aktuelni projekti), zainteresovani mogu dobiti i u nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje.

 

Arhiva