• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 16.3.2017. godine) - Danas je održan sastanak Organizacionog odbora Foruma službi za zapošljavanje na kojem je ozvaničen domaćin Foruma, a to je Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Forumj, koji će biti održan 28.3.2017. godine, zamišljen je kao događaj koji okuplja predstavnike javnih službi za zapošljavanje i drugih aktera na tržištu rada kako bi kroz konstruktivan dijalog razgovarali o konkretnim promjenama u sistemu javnih službi za zapošljavanje i razmijenili iskustva.

Na današnjem sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona usaglašen je Program Foruma te ključne poruke koje trebaju proisteći iz dvije panel diskusije.

 

Moderatori Foruma će biti Siniša Veselinović, Erol Mujanović i Ranko Markuš.

Više informacija potražite na web stranici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Ambasada Švajcarske, a implementira njemačka kompanija GOPA mbH.

 

Arhiva