• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 29.11.2013. godine) - U okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji se odvija u saradnji Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Centralnog ureda za posredovanje u međunarodnom i stručnom zapošljavanju (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu odobrena je kvota od 150 studenata. Za studente upisane na univerzitete u Federaciji Bosne i Hercegovine odobreno je 95 mjesta, uz napomenu da će se ova kvota primjenjivati u slučaju većeg broja prijavljenih studenata, a eliminatorni faktor će biti ocjena znanja njemačkog jezika.

 

Aplicirati mogu samo redovni studenti upisani u prvu, drugu i treću godinu četverogodišnjeg studija, potom studenti prve i druge godine trogodišnjeg studija, studenti prve godine drugog ciklusa studija (ako se radi o dvogodišnjem studiju), kao i studenti prve godine više škole, koji nisu mlađi od 18 ni stariji od 35 godina, a odlično ili vrlo dobro poznaju njemački jezik.

 

Zainteresirani studenti se prema sjedištu univerziteta mogu prijaviti putem nadležnih kantonalnih službi za zapošljavanje, odnosno filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, te Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH ili direktno u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, i to do 12.12.2013. godine. Nakon toga će biti pozvani na testiranje iz poznavanja njemačkog jezika koje će se obaviti u drugoj polovini decembra 2013. godine u prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje BiH, a o tačnom datumu testiranja će biti naknadno obaviješteni.

 

JAVNI POZIV Ferijalni rad 2014

MB-Studenten_11_2013

Prijavni obrazac za ferijalni rad studenata u SR Njemackoj u 2014

 

Arhiva