• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2014 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona" BIHAĆ

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 229-755

037/ 229-756

v.d Mesud Mešić

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

31.599

31.871

31.757

32.067

32.081

32.335

32.437

32.467

32.476

32.451

32.292

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

46.622 46.663 46.254 45.715 45.409 45.835 46.060 46.289 46.060 45.921 46.069 46.341

2.1.

-žena

22.363 22.375 22.355 22.205 22.105 22.271 22.445 22.548 22.413 22.356 22.406 22.308

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

20.393 20.357 20.254 20.092 19.980 20.505 20.755 20.966 20.894 20.743 20.696 20.552

4.

Stručna lica

26.313 26.320 26.010 25.588 25.403 25.879 26.206 26.449 26.287 26.199 26.329 26.455

5.

Nestručna lica

20.309 20.343 20.244 20.127 20.006 19.956 19.854 19.840 19.773 19.722 19.740 19.886

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.223 832 750 755 583 1.394 1.202 1.034 1.101 1.011 1.067 1.272

7.

Zaposleni sa evidencije

380 409 688 828 477 535 674 455 634 550 444 500

8.

Prekinut radni odnos

486 260 218 228 203 223 263 267 334 391 363 590

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

804

791 1.159 1.294 889 968 977 805 1.330 1.150 919 1.000

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

380
409 688 828 500 535 674 455 634 550 444 380

11.

Korisnici novčane naknade

996 1.188 1.142 1.034 888 764 796 803 865 846 837 874

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

27.149 27.208 26.959 26.500 26.255 26.293 26.264 26.354 26.563 26.716 26.914 27.083

13.

Demobilisani vojni obveznici

6.212 6.194 6.097 6.023 5.986 5.951 5.903 5.889 5.836 5.810 5.785 5.843