• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 229-755

037/ 229-756

Zumreta Crnkić, direktorica

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

31.715 31.503 31.636 31.903 31.825 31.837 31.842 31.859 31.952
31.456
31.435

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

43.138 43.537 43.271 43.135 43.111 43.666 43.869 43.844 43.929 44.110 44.347 44.734

2.1.

-žena

20.609 20.719 20.747 20.859 20.856 21.127 21.256 21.255 21.289 21.403 21.426 21.425

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

18.856 18.975 18.999 19.085 19.100 19.492 19.748 19.715 19.784 19.820 19.787 19.780

4.

Stručna lica

23.965 24.174 23.942 23.804 23.721 24.244 24.449 24.436 24.482 24.637 24.773 24.958

5.

Nestručna lica

19.173 19.363 19.329 19.331 19.390 19.422 19.420 19.408 19.447 19.473 19.574 19.776

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.074 1.015 790 760 738 1.254 1.018 841 928 1.033 1.124 1.097

7.

Zaposleni sa evidencije

248 273 706 554 440 383 473 390 424 385 392 347

8.

Prekinut radni odnos

410 258 210 229 204 242 292 243 288 288 322 455

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

662 616 1.056 896 762 699 815 866 843 852 887 710

10.

Prijave o potrebama za radnicima

199 222 589 459 399 322 386 299 312 299 332 288

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

210 241 626 487 420 350 391 332 344 328 359 314

12.

Korisnici novčane naknade

1.037 1.101 1.278 1.299 1.282 1.096 1.056 1.000 971 914 1.035 1.219

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

24.808 25.065 24.844 24.673 24.585 24.880 24.977 25.035 25.183 25.429 25.738 26.074

14.

Demobilisani vojni obveznici

6.359 6.364 6.307 6.287 6.263 6.241 6.220 6.195 6.159 6.144 6.207 6.260