• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2009 - Unsko-sanki Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 229-755

037/ 229-756

Mesud Mešić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2009. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

33.696 33.234 32.796 32.789 32.811 32.892 32.705 32.456 32.592 32.582 32.471 32.508

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

37.036 37.230 37.208 37.174 36.935 37.485 37.888 38.096 38.248 38.294 38.410 38.849

2.1.

-žena

18.370 18.404 18.424 18.430 18.338 18.632 18.807 18.909 18.928 18.930 18.922 18.909

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

16.692 16.618 16.535 16.409 16.223 16.586 16.805 16.838 16.897 16.837 16.760 16.702

4.

Stručna lica

19.031 19.167 19.158 19.152 19.010 19.618 20.076 20.298 20.449 20.540 20.619 20.836

5.

Nestručna lica

18.005 18.063 18.050 18.022 17.925 17.867 17.812 17.798 17.799 17.754 17.791 18.013

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.426 885 930 877 616 1.406 1.153 869 977 847 997 1.302

7.

Zaposleni sa evidencije

181 262 381 406 368 358 293 188 404 359 342 289

8.

Prekinut radni odnos

90 237 263 268 205 223 228 269 256 260 304 598

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

667 691 952 911 855 856 750 661 825 801 881 863

10.

Prijave o potrebama za radnicima

146 217 279 312 307 251 213 139 309 289 285 194

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

144 217 294 344 326 273 249 157 354 308 296 207

12.

Korisnici novčane naknade

540 932 1.064 819 804 824 808 822 916 910 850 1.000

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

19.720 19.747 19.659 19.635 19.491 19.679 20.033 20.310 20.567 20.773 20.996 21.506

14.

Demobilisani vojni obveznici

6.615 6.607 6.456 6.223 6.165 6.119 6.071 6.057 5.999 5.983 5.956 6.012

 

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...