• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2006 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 226-062

037/ 226-068

Muhamed Alibegović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2006. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

30.991

31.013

30.946

31.124

31.163

31.304

31.337

31.122

31.299

31.312

31.289 31.203

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

36.617

36.809

37.088

36.943

36.972

37.077

38.149

38.522

38.757

39.043

39.292

39.862

2.1.

-žena

15.997

16.042

16.124

16.153

16.244

16.320

16.864

17.074

17.218

17.324

17.497

17.659

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

20.880

20.906

21.030

20.965

20.971

21.114

22.048

22.492

22.734

22.946

23.070

23.345

4.

Stručna lica

19.435

19.466

19.612

19.410

19.318

19.484

20.465

20.689

20.834

20.957

21.075

21.234

5.

Nestručna lica

17.182

17.343

17.476

17.533

17.654

17.593

17.684

17.833

17.923

18.086

18.217

18.628

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.321

1.247

791

797

718

1.066

1.670

827

989

886

938

1.180

7.

Zaposleni sa evidencije

149

219

180

611

420

418

283

232

294

366

358

242

8.

Prekinut radni odnos

65

32

24

33

15

66

18

10

18

36

19

38

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

915

1.055

512

942

689

961

598

454

754

600

689

610

10.

Prijave o potrebama za radnicima

138

128

114

414

254

366

194

152

234

259

274

153

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

98

154

116

489

279

305

197

165

254

260

260

154

12.

Korisnici novčane naknade

300

441

393

364

333

371

384

351

348

302

350

321

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

22.550

22.692

22.728

22.477

22.338

22.372

22.777

22.903

23.138

23.139

23.255

23.127

14.

Demobilisani vojni obveznici

4.613

4.632

4.624

4.618

4.595

4.573

4.576

4.563

4.570

4.601

4.688

4.846

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...