• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje TK"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/306-440

035/228-568

035/228-573

Senad Muhamedbegović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

84.154 84.335 84.737

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

92.123 91.025 89.021 88.058

2.1.

-žena

49.839 49.337 48.727 48.516

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

41.740 41.884 41.161 40.641

4.

Stručna lica

63.345 62.506 60.850 60.070

5.

Nestručna lica

28.778 28.519 28.171 27.988

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.583 1.717 1.764 1.996

7.

Zaposleni sa evidencije

1.299 1.599 2.661 2.044

8.

Prekinut radni odnos

1.406 1.026 1.019 1.012

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

2.153 2.815 3.768 2.959

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.151 1.298 2.042 1.913

11.

Korisnici novčane naknade

2.286 2.753 2.610 2.359

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

58.128 57.739 56.221 55.509

13.

Demobilisani vojni obveznici

13.638 13.529 13.233 13.054

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...