• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje TK"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/306-440

035/228-568

035/228-573

Senad Muhamedbegović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

84.154 84.335

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

92.123 91.025 89.021

2.1.

-žena

49.839 49.337 48.727

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

41.740 41.884 41.161

4.

Stručna lica

63.345 62.506 60.850

5.

Nestručna lica

28.778 28.519 28.171

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.583 1.717 1.764

7.

Zaposleni sa evidencije

1.299 1.599 2.661

8.

Prekinut radni odnos

1.406 1.026 1.019

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

2.153 2.815 3.768

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.151 1.298 2.042

11.

Korisnici novčane naknade

2.286 2.753 2.610

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

58.128 57.739 56.221

13.

Demobilisani vojni obveznici

13.638 13.529 13.233

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...