• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2016 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje TK"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/306-440

035/228-568

035/228-573

Senad Muhamedbegović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2016. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

83.201 83.431 84.092 84.631 84.890 85.382 85.247 85.627 84.940 85.364 85.510 85.519

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

96.567 95.859 94.146 92.970 91.989 92.581 92.843 93.226 92.654 92.475 92.056 91.693

2.1.

-žena

51.184 50.829 50.321 49.913 49.568 50.032 50.322 50.736 50.285 50.229 50.026 49.762

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

45.652 45.327 44.475 43.894 43.374 43.708 43.643 43.330 43.578 43.390 42.928 42.659

4.

Stručna lica

66.843 66.155 64.606 63.605 62.715 63.397 63.826 64.353 63.929 63.746 63.348 63.018

5.

Nestručna lica

29.724 29.704 29.540 29.365 29.274 29.184 29.017 28.873 28.725 28.729 28.708 28.675

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.445 1.730 1.854 1.973 1.607 3.236 2.673 2.766 2.939 2.610 2.173 2.021

7.

Zaposleni sa evidencije

1.136 1.480 2.621 2.216 1.808 1.759 1.450 1.424 2.498 1.768 1.674 1.420

8.

Prekinut radni odnos

1.554 745 826 945 795 1.159 1.187 1.729 953 1.153 1.096 1.102

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

2.307 2.438 3.567 3.149 2.588 2.644 2.411 2.383 3.511 2.789 2.592 2.384

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

929 1.327 2.303 2.112 1.573 1.652 1.380 1.375 2.297 1.608 1.584 1.144

11.

Korisnici novčane naknade

2.152 2.277 2.248 2.318 2.169 2.297 2.145 2.172 2.144 2.260 2.508 2.299

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

61.702 61.127 59.665 58.613 57.612 57.408 57.576 57.893 58.270 58.342 57.982 57.859

13.

Demobilisani vojni obveznici

14.669 14.593 14.326 14.142 14.013 13.923 13.853 13.774 13.658 13.576 13.524 13.527

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...