• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2014 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje TK"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/228-568

035/228-573

Senad Muhamedbegović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih
81.176

80.888

80.965

81.121

81.146

81.182

81.369

81.115

82.202

82.096

81.950
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 99.544 99.536 99.074 98.583 98.131 98.057 98.752 99.937 99.316 99.243 99.089 98.797
2.1. -žene 50.513 50.466 50.367 50.258 50.128 50.151 50.691 51.466 51.001 51.059 50.962 50.717
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 47.953 47.781 47.517 47.310 47.001 47.081 47.352 47.602 48.151 48.163 47.915 47.536
4. Stručna lica 67.228 67.199 66.865 66.529 66.168 66.254 67.118 68.428 67.959 68.009 67.930 67.665
5. Nestručna lica 32.316 32.337 32.209 32.054 31.963 31.803 31.634 31.509 31.357 31.234 31.159 31.132
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 2.235 1.617 1.379 1.550 1.173 1.950 3.009 3.046 2.812 2.355 1.816 1.677
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 981 1.007 1.190 1.280 976 1.344 1.420 1.124 2.529 1.533 1.193 979
8. Prekinut radni odnos 1.332 783 711 657 708 677 964 1.742 846 926 884 922
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 1.647 1.625 1.841 2.041 1.625 2.024 2.314 1.861 3.433 2.428 1.970 1.969
10. Realizovane prijave u toku mjeseca 795 818 972 1.058 846 1.095 1.237 941 2.156 1.270 1.031 791
11. Korisnici novčane naknade 2.181 2.362 2.458 2.110 2.026 2.027 1.914 2.086 2.491 1.953 1.891 2.073
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 61.858 61.915 61.535 61.150 60.804 60.587 60.941 61.731 62.257 62.410 62.330 62.402
13. Demobilisani vojni obveznici 17.061 17.083 17.013 16.840 16.742 16.614 16.490 16.442 16.242 16.106 16.035 16.014