• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2013 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/228-568

035/228-573

Senad Muhamedbegović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2013. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih 80.969 80.056 80.426 80.426 80.539 80.605 80.780 80.146 80.638
80.290
81.145
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 98.737 98.366 98.016 97.825 97.502 98.058 99.146 100.403 99.961 99.248 98.766 98.956
2.1. -žene 50.034 49.839 49.644 49.638 49.516 49.787 50.453 51.217 50.763 50.550 50.311 50.319
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 48.489 48.196 47.936 47.846 47.565 47.863 48.397 48.471 48.924 48.690 48.380 44.892
4. Stručna lica 65.411 65.149 64.914 64.811 64.593 65.222 66.384 67.709 67.366 66.864 66.591 66.748
5. Nestručna lica 33.326 33.217 33.102 33.014 32.909 32.836 32.762 32.694 32.595 32.384 32.175 32.208
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 2.236 1.334 1.403 1.507 1.521 1.997 2.703 2.830 2.222 2.110 1.581 1.734
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 1.119 1.094 1.157 1.172 1.135 975 1.012 961 2.076 1.600 1.139 713
8. Prekinut radni odnos 1.420 620 680 613 773 699 832 1.598 698 730 662 922
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 1.788 1.705 1.753 1.698 1.844 1.441 1.615 1.573 2.664 2.823 2.063 1.544
10. Zaposleni sa evidencije - posredovanjem službe 818 907 921 947 902 807 900 777 1.835 1.286 948 664
11. Korisnici novčane naknade 1.928 2.184 2.363 2.051 2.114 2.025 2.126 2.203 2.662 2.330 1.937 1.943
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 59.879 59.785 59.568 59.255 59.007 59.227 59.833 60.597 61.233 61.209 61.099 61.410
13. Demobilisani vojni obveznici 17.658 17.393 17.533 17.504 17.441 17.392 17.313 17.314 17.177 17.022 16.902 16.939

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...