• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/228-568

035/228-573

Šemso Berbić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

81.061 80.828 80.916 80.949 81.129 81.042 80.698 80.281 80.518
80.315
80.368

2.

Lica koja traže zaposlenje – ukupno

96.057 96.004 95.669 95.878 95.691 96.052 96.898 98.293 97.958 97.685 97.805 98.289

2.1.

-žene

48.732 48.663 48.529 48.776 48.836 49.116 49.603 50.503 50.181 49.989 49.935 50.031

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

48.055 46.979 48.387 48.061 47.946 48.238 48.510 48.624 49.181 49.107 49.037 48.839

4.

Stručna lica

62.238 62.140 61.923 62.265 62.117 62.511 63.394 64.774 64.438 64.458 64.617 65.080

5.

Nestručna lica

33.819 33.864 33.746 33.613 33.574 33.541 33.504 33.519 33.520 33.227 33.188 33.209

6.

Prijavljeni na evidenciji u toku mjeseca

2.267 1.391 1.319 1.785 1.415 1.906 2.229 2.792 2.188 1.789 1.725 1.899

7.

Zaposleni sa evidencije

810 917 950 1.013 1.030 1.054 934 914 2.047 1.037 831 829

8.

Prekinut radni odnos

1.226 536 585 652 675 694 1.019 1.727 682 681 676 1.111

9.

Brisani sa evidenciji u toku mjeseca

1.404 1.444 1.654 1.576 1.602 1.545 1.383 1.397 2.523 2.062 1.605 1.415

10.

Prijave o potrebama za radnicima

795 786 994 881 833 876 768 797 1.867 888 732 840

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

681 749 888 830 778 837 723 755 1.798 847 672 783

12.

Korisnici novčane naknade

1.376 1.604 1.737 1.376 1.530 1.580 1.702 1.816 1.994 2.112 1.817 1.832

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

57.128 57.089 56.904 57.123 56.860 56.903 57.270 57.862 58.512 58.850 59.031 59.415

14.

Demobilisani vojni obveznici

17.630 17.655 17.626 17.609 17.564 17.464 17.417 17.426 17.283 17.220 17.205 17.275