• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2011 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/228-567

035/228-573

Šemso Berbić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2011. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

82.892 81.236 83.380 82.022 81.781 81.668
83.290
83.000 82.932 83.784 82.405 0

2.

Lica koja traže zaposlenje – ukupno

92.788 92.682 92.965 85.931 85.819 86.818 87.775 94.739 94.089 94.529 94.723 95.194

2.1.

-žene

46.906 46.851 46.944 44.344 44.270 44.726 45.169 48.411 47.933 48.219 48.330 48.451

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

47.029 46.942 46.956 46.575 46.253 46.611 46.847 47.477 47.937 48.236 48.132 48.079

4.

Stručna lica

58.987 58.860 59.132 52.423 52.384 53.410 54.499 61.224 60.681 61.051 61.221 61.546

5.

Nestručna lica

33.801 33.822 33.833 33.508 33.435 33.408 33.276 33.515 33.408 33.478 33.502 33.648

6.

Prijavljeni na evidenciji u toku mjeseca

1.970 1.419 1.818 1.628 1.480 2.622 2.461 2.319 2.237 2.375 1.855 1.884

7.

Zaposleni sa evidencije

677 887 897 1.048 938 982 720 773 2.168 1.098 825 797

8.

Prekinut radni odnos

1.078 502 732 811 722 882 797 1.414 561 836 794 867

9.

Brisani sa evidenciji u toku mjeseca

1.219 1.525 1.535 2.169 1.592 1.623 1.504 1.276 2.887 1.935 1.661 1.413

10.

Prijave o potrebama za radnicima

629 696 742 833 804 791 630 690 1.875 903 695 683

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

572 654 673 787 785 857 572 639 1.808 870 639 644

12.

Korisnici novčane naknade

1.045 1.087 1.051 1.021 1.274 1.100 1.473 1.419 1.584 1.676 1.484 1.471

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

53.936 53.998 54.347 48.024 47.812 48.225 48.754 55.222 55.583 56.020 56.295 56.624

14.

Demobilisani vojni obveznici

17.926 17.987 18.043 17.948 17.867 17.796 17.770 17.649 17.493 17.419 17.389 17.456

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...