• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2007 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/281-388

035/228-573

Berbić Šemso, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2007. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

72.093
72.262
72.466
72.466
73.227
73.690
75.195
75.456
75.591
80.126
80.463
0

2.

Lica koja traže zaposlenje – ukupno

87.536
87.612
87.137
87.137
87.197
89.145
89.877
89.974
90.277
90.564
90.916
90.840

2.1.

-žene

37.671
37.700
37.756
37.756
38.717
40.674
41.993
42.498
43.103
43.503
44.109
44.210

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

46.707
46.998
46.369
46.369
45.708
45.219
43.735
55.442
54.646
55.573
55.655
54.749

4.

Stručna lica

57.708
57.573
57.160
57.160
56.112
56.372
56.553
56.419
56.007
55.937
55.634
55.285

5.

Nestručna lica

29.828
30.039
29.977
29.977
31.085
32.773
33.324
33.555
34.270
34.627
35.282
35.555

6.

Prijavljeni na evidenciji u toku mjeseca

2.397
1.851
1.335
1.335
2.371
3.775
4.380
2.507
3.052
2.284
2.363
1.991

7.

Zaposleni sa evidencije

670
1.065
1.143
1.143
1.326
1.349
2.863
1.638
1.898
1.307
1.090
935

8.

Prekinut radni odnos

701
594
406
406
405
302
610
908
677
666
532
550

9.

Brisani sa evidenciji u toku mjeseca

1.272
1.775
1.810
1.810
1.797
1.827
3.648
2.410
2.749
1.997
2.011
2.067

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.072
1.067
1.380
1.380
1.356
1.519
2.804
2.029
1.966
1.350
1.169
937

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

555
896
948
948
1.124
1.147
2.532
1.177
1.645
1.054
968
699

12.

Korisnici novčane naknade

1.396
1.353
1.294
1.294
1.193
1.272
1.328
1.190
1.264
1.242
1.033
993

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

54.732
54.701
54.416
54.416
53.197
52.469
50.990
50.522
51.143
51.318
51.425
51.313

14.

Demobilisani vojni obveznici

19.630
20.426
20.461
20.461
21.910
22.012
21.662
21.260
20.671
21.483
24.518
21.582

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...