• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2006 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/281-388

035/228-573

Berbić Šemso, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2006. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

70.475

70.461

70.763

70.819

70.990

71.237

71.287

71.470

71.679

71.841

2.

Lica koja traže zaposlenje – ukupno

84.597

84.658

85.052

84.635

84.319

85.045

87.019

87.156

87.061

86.515

86.151

86.411

2.1.

-žene

35.153

35.310

35.625

35.689

35.700

36.250

37.294

37.546

37.576

37.448

37.404

37.430

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

26.061

26.014

25.974

25.761

25.580

25.514

25.802

25.858

25.728

34.770

41.877

43.657

4.

Stručna lica

56.047

55.946

56.036

55.607

55.364

56.062

58.016

58.357

58.270

57.782

57.378

57.220

5.

Nestručna lica

28.550

28.712

29.016

29.028

28.955

28.983

29.003

28.799

28.791

28.733

28.773

29.191

6.

Prijavljeni na evidenciji u toku mjeseca

1.666

1.583

1.510

1.401

1.171

1.928

3.229

2.028

1.938

1.450

1.415

1.778

7.

Zaposleni sa evidencije

563

810

701

1.118

838

819

784

881

1.373

1.188

952

825

8.

Prekinut radni odnos

636

403

426

520

498

420

590

762

448

430

416

489

9.

Brisani sa evidenciji u toku mjeseca

1.154

1.522

1.116

1.818

1.487

1.202

1.255

1.891

2.033

1.996

1.779

1.518

10.

Prijave o potrebama za radnicima

381

458

313

581

512

434

616

540

808

1.333

1.103

996

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

411

584

458

943

681

616

579

699

914

1.063

822

727

12.

Korisnici novčane naknade

1.120

1.249

1.258

1.302

1.458

1.573

1.631

1.537

1.653

1.670

1.581

1.468

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

54.163

54.258

54.294

53.863

53.524

53.339

53.561

53.459

54.499

54.520

54.547

54.402

14.

Demobilisani vojni obveznici

18.198

18.334

18.360

18.184

18.095

18.008

18.010

17.880

17.820

17.770

17.771

18.351

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...