• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2005 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/281-388

035/228-573

Berbić Šemso, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2005. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

70.617

70.916

70.416

70.473

70.551

70.488

70.402

70.499

70.543

70.627

70704

70428

2.

Lica koja traže zaposlenje – ukupno

80.167

80.568

80.293

80.451

80.592

81.325

83.070

83.751

84.106

83.904

83.869

84.085

2.1.

-žene

32.533

32.727

32.671

32.747

33.089

33.521

34.455

34.860

35.043

34.957

34.966

34.946

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

27.924

27.852

27.700

27.458

27.127

26.951

27.074

27.152

27.001

26.256

26.309

26.080

4.

Stručna lica

52.648

52.826

52.506

52.557

52.496

53.128

54.849

55.579

55.986

55.790

55.692

55.800

5.

Nestručna lica

27.519

27.742

27.787

27.894

28.096

28.197

28.221

28.172

28.120

28.114

28.177

28.285

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

1.689

1.916

1.181

1.474

1.432

2.013

2.982

2.011

1.956

1.684

1.441

1.647

7.

Zaposleni sa evidencije

476

627

675

787

982

776

603

625

847

1.001

834

650

8.

Prekinut radni odnos

633

531

407

547

390

459

450

576

480

445

430

372

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

1.069

1.515

1.456

1.316

1.291

1.280

1.237

1.330

1.601

1.886

1.476

1.431

10.

Prijave o potrebama za radnicima

293

444

420

438

727

435

421

347

491

476

504

352

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

366

474

480

579

783

546

515

483

664

655

716

496

12.

Korisnici novčane naknade

1.336

1.393

1.516

1.575

1.449

1.480

1.391

1.122

1.076

1.192

1.212

1.075

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

51.025

51.560

51.648

51.632

51.383

51.256

51.384

51.650

52.988

53.333

53.522

53.738

14.

Demobilisani vojni obveznici

18.406

18.493

18.438

18.401

18.200

18.123

18.044

17.947

17.859

17.745

17.724

17.878


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...