• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2004 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/ 281-168
035/ 283-388

035/ 281–169

Berbić Šemso, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2004. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

70.795

70.846

70.277

70.265

70.169

70.179

70.176

70.599

70.521

70.671

70706

70330

2.

Lica koja traže zaposlenje – ukupno

76.204

76.392

76.750

76.661

76.407

77.024

78.616

79.581

79.953

79.622

79.434

79.547

2.1.

-žene

29.926

30.076

30.218

30.475

30.522

30.785

31.551

32.017

32.296

32.223

32.174

32.239

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

29.185

28.916

29.190

29.085

28.842

28.841

28.867

28.802

28.659

28.388

28.031

27.825

4.

Stručna lica

49.158

49.228

49.490

49.243

49.054

49.660

51.328

52.273

52.694

52.453

52.286

52.251

5.

Nestručna lica

27.046

27.164

27.260

27.418

27.353

27.364

27.288

27.308

27.259

27.169

27.148

27.296

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

1.808

1.580

1.642

1.424

1.110

2.056

2.836

2.079

1.985

1.503

1.481

1.591

7.

Zaposleni sa evidencije

455

627

573

742

713

681

581

461

877

835

753

643

8.

Prekinut radni odnos

574

346

417

362

334

473

300

612

528

365

441

520

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

1.211

1.392

1.284

742

713

681

581

461

877

835

1.669

1.478

10.

Prijave o potrebama za radnicima

205

245

305

538

425

312

332

294

369

687

489

109

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

298

306

342

499

466

385

345

351

592

617

558

109

12.

Korisnici novčane naknade

1.094

1.082

1.397

1.390

1.378

1.379

1.378

1.230

1.357

1.498

1.467

1.250

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

48.475

48.943

49.108

48.852

48.650

48.641

48.963

49.308

50.407

50.523

50.412

50.430

14.

Demobilisani vojni obveznici

18.559

18.797

18.816

18.794

18.677

18.595

18.485

18.460

18.333

18.207

18.133

18.231


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...