Mart 2005

ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST U 2004. GODINI

18.03.05
ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST U 2004. GODINI(Sarajevo, 18.3.2005. godine) - Krajem januara ove godine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 328.225 nezaposlenih osoba, što predstavlja povećanje za 2.487 osoba u odnosu na decembar 2004. godine. Sa evidencije službi za zapošljavanje u 2004. godini zaposleno je 27.568 osoba, dok su poslod... Opširnije

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

17.03.05
ZAPOŠLJAVANJE STRANACA(Sarajevo, 17.3.2005. godine) - Na inicijativu direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje Hasana Musemića, 23. februara 2005. održan je sastanak posvećen rješavanju problema u vezi sa primjenom Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu («Službeni glasnik BiH», broj 29/03) i Zakona o zapošljavanju stranaca na nivou Federacije Bosne i Hercegovine («Sl... Opširnije

Posao za 30 mladih Goraždana

03.03.05
Posao za 30 mladih Goraždana(Goražde, 3.3.2005. godine) - Realizacijom Programa mjera za podsticaj zapošljavanja uz sufinansiranje poslodavaca, Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona zaposlila je 30 mladih osoba. Za njih 26 sa srednjom i četvero sa visokom stručnom spremom zadnji dan februara ove godine bio je prvi radni dan. Finansijskom podrškom Federalnog zavoda za... Opširnije

EUREKA – škola za nadarene učenike

03.03.05
EUREKA – škola za nadarene učenike (Sarajevo, 3.3.2005. godine) - U protekloj godini Federalni zavod za zapošljavanje i Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, finansirali su projekat «Eureka – škola za nadarene». Projekat je inicirala i implementirala nevladina organizacija «Budimo aktivni», a dobio je pozitivno stručno mišljenje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarst... Opširnije

Arhiva