Novembar 2005

Dodjela sredstava za podsticaj zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu

29.11.05
Dodjela sredstava za podsticaj zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu(Tuzla, 29.11.2005. godine) - Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Volksbank BH d.d. raspisali su Javni poziv 23.11.2005. godine za dodjelu sredstava za podsticaj zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu. Dodjela novčanih sredstava vršit će se na kreditnoj osnovi za podsticaj zapošljavanja u preduzećima, samostalnim radnjama i fizičkim licima za djelat... Opširnije

VIJESTI IZ ŠTAMPE

29.11.05
VIJESTI IZ ŠTAMPE(Sarajevo, 29.11.2005. godine) Radnicima za uređenje grada dnevnice po 20 KM Javno preduzeće za stambeno-komunalne poslove i lokalne puteve Općine Bugojno uspješno je s tri projekta apliciralo za podsticajna sredstva Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za privremeno zapošljavanje radnika koji su duže vrijeme na birou za nezaposlene. Za uređ... Opširnije

Programi samozapošljavanja, zapošljavanja pripravnika i osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo

28.11.05
Programi samozapošljavanja, zapošljavanja pripravnika i osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo(Sarajevo, 28.11.2005. godine) - Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo objavila je 25.11.2005. godine Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa podsticaja zapošljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje. U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj i održavanje više stope zaposlenosti... Opširnije

Posao za šest invalidnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

28.11.05
Posao za šest invalidnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu(Sarajevo, 28.11.2005. godine) - Služba za zapošljavanje Hercegovačko- neretvanskog kantona objavila je javni poziv 28.11.2005. svim zainteresiranim pravnim subjektima za učešće u sufinansiranju zapošljavanja invalidnih osoba sa evidencije nezaposlenih kod ove službe po programu «Posao za invalide». Programom je predviđeno sufinansiranje zapošljavanja še... Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

28.11.05
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U oktobru zaposleno 3.167 osoba Registrovano 346.294 nezaposlene osobe U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, zdravstvenu zaštitu  u septembru koristilo 208.179 osoba ili 60,12 % od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih (Sarajevo, 28.11.2005. godine) - Krajem oktobra 2005. godine na evide... Opširnije

POSAO ZA 340 OSOBA NOVI PROGRAMI ZAPOŠLJAVANJA U KANTONU SARAJEVO

09.11.05
POSAO ZA 340 OSOBA NOVI PROGRAMI ZAPOŠLJAVANJA U KANTONU SARAJEVO (Sarajevo, 9.11.2005. godine) - Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo će uskoro objaviti javne pozive za tri programa zapošljavnja i to: zapošljavanje pripravnika, samozapošljavanje i zapošljavanje invalida. Federalni zavod za zapošljavanje za ove programe, kojima će se zaposliti 341 osoba, izdvojio je 2.210.000 KM. Programom zapošljavanje pripravnika... Opširnije

Realizacija Programa zapošljavanja asistenata u visokoškolskim ustanovama i naučnoistraživačkim institucijama

08.11.05
Realizacija Programa zapošljavanja asistenata u visokoškolskim ustanovama i naučnoistraživačkim institucijama (Sarajevo, 8.11.2005. godine) - Nakon uspješne provedbe Programa zapošljavanja mladih sa visokom stručnom spremom, kojim je zaposleno 1.228 mladih u 638 firmi, Federalni zavod za zapošljavanje je pokrenuo novi program čija su ciljna grupa ponovo mladi visokoobrazovani kadrovi u F BiH. Riječ je o Programu zapošljavanja asistenata u visokoškolskim ustanova... Opširnije

Arhiva