Oktobar 2006

Prezentiran projekat uvođenja sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000

31.10.06
Prezentiran projekat uvođenja sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 (Sarajevo, 31.10.2006.) U sali Općine Stari grad održana je prezentacija projekta uvođenja sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 u Federalnom zavodu i kantonalnim službama za zapošljavanje. Ovaj projekat je predviđen Drugim projektom podrške zapošljavanju SESP i sporazumom o finansiranju projektnih aktivnosti u okviru SESP-a u 2006. godini čiji s... Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30.10.06
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST  U septembru zaposlene 4.024 osobe sa evidencije službi za zapošljavanje u Federaciji BiH Registrovano 359.177 nezaposlenih osoba (Sarajevo, 30.10.2006. godine) - Krajem septembra 2006. godine na evidencijama službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 359.177 nezaposlenih osoba (161.062 žene), što predstavlja poveća... Opširnije

REZULTATI ISPITIVANJA TRŽIŠTA RADA

16.10.06
REZULTATI ISPITIVANJA TRŽIŠTA RADA(Sarajevo, 16.10.2006. godine) - Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje su provele ispitivanje tržišta rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2006. godinu. Ispitivanje tržišta rada predstavlja nastavak aktivnosti započetih 2004. godine iz kojih je proizašlo prvo sistematsko anketiranje poslodavaca na području Federacije Bosne i Hercegovin... Opširnije

JAVNO OBAVJEŠTENJE o reprogramu odobrenih kredita

16.10.06
JAVNO OBAVJEŠTENJE o reprogramu odobrenih kreditaFederalni zavod za zapošljavanje na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 08-14-3144/06 od 20.09.2006. godine, o b j a v l j u j e JAVNO OBAVJEŠTENJE o reprogramu odobrenih kredita I Reprogram odobrenih kredita za podsticaj zapošljavanja temelji se na Ugovoru o preuzimanju projekta za podsticaj zapošljavanja u Federaciji BiH, zaključenog između Fede... Opširnije

Programi zapošljavanja 91 osobe u Bosansko-podrinjskom kantonu

08.10.06
Programi zapošljavanja 91 osobe u Bosansko-podrinjskom kantonu(Goražde, 8.10.2006.) Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona do kraja godine realizirat će još dva programa podsticanja zapošljavanja. Priliku za zapošljavanje će dobiti lica sa evidencije nezaposlenih ove službe, različitih nivoa obrazovanja i osobe sa invaliditetom. Radi se o programima mjera sufinansiranja zapošljavanja za 91 osobu. Prv... Opširnije

Posjeta Zavoda za zapošljavanje Slovenije

08.10.06
Posjeta Zavoda za zapošljavanje Slovenije(Bihać, 8.10.2006.) Direktorica Zavoda za zapošljavanje Slovenije Anka Rode i direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Huso Sarić su potpisali protokol o saradnji i najavili zajedničke aktivnosti u promociji zapošljavanja mladih, žena, osoba sa posebnim potrebama, zatim u saradnji sa poslodavcima i sprečavanju rada na crno. „Na slovenskom tržištu ra... Opširnije

N A T J E Č A J -ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA-

07.10.06
N A T J E Č A J -ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA-Na temelju članka 6. stav 7. Pravilnika o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske, raspisujem   N A T J E Č A J-ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA- Izvršit će se prijem 1 (jednog) pripravnikaVSS pravne struke Period pripravničkog staža traje 12 mjeseci Po isteku perioda pripravničkog staža, pripravnik stiče pravo na polaganje stručnog ispita pripravni... Opširnije

Arhiva